brak nagraniabrak nagraniabrak nagraniabrak nagraniabrak nagraniabrak nagrania Kurs języka polskiego

Polish Language Course


Polnischen Sprachkurs

Polish Language Course

Curso de idioma polaco

Kurs Języka Polskiego

Курс польского языка

Subject

Odmiana czasownika 'być'

Conjugation of the verb 'to be'


Phrases

ja - Ity - youon - heona - sheono - itmy - wewy - youoni - they (male and mixed)one - they (female and neuter)być - beja jestem … - I amty jesteś … - you areon jest … - He isona jest … - she isono jest … - it ismy jesteśmy … - we arewy jesteście … - you areoni są … - they are (male and mixed)one są … - they are (female and neuter)ja jestem kucharzem - I'm a cook


ty jesteś nauczycielem - you are a teacher


on jest informatykiem - It is a computer scientist


ona jest artystką - she is an artist


oni są małżeństwem - They are married


one są przyjaciółkami - They are friendsDialogue

There is no content

Exercises

There is no content