Курс польского языка


Polnischen Sprachkurs

Polish Language Course

Curso de idioma polaco

Kurs Języka Polskiego

Курс польского языка

Тема

Wskazywanie położenia

Указание положения


Фразы

Restauracja jest blisko pomnika harcerzy, na ul. Świętojańskiej. - Ресторан находится недалеко от памятника разведчиков, на улице Швентоянскей.Restauracja znajduje się pomiędzy kawiarenką a agencja nieruchomości. - Ресторан расположен между кафе и агентством недвижимости.Za budynkiem w którym jest restauracja jest kamienna góra. - За зданием, в котором есть ресторан, находится каменная гора.Przed restauracją stoi samochód Martyny. - Перед рестораном стоит автомобиль Мартины.W środku są Ewelina, Tomek, Martyna i Mirek - Внутри Эвелина, Том, Мартина и Мирек.Wszyscy siedzą przy stoliku pod oknem. - Они все сидят за столом у окна.Ewelina siedzi obok Tomka - Эвелина сидит рядом с Томом.Naprzeciwko Eweliny siedzi Martyna - Напротив Эвелины сидит Мартина.Koło Martyny siedzi Mirek. - Возле Мартины сидит Мирек.Na stole stoją talerze. - На столе стоят тарелки.Nad stołem wisi lampa. - Над столом висит лампа.Pod stołem nic nie ma. - Под столом ничего нет.
диалог

Нет содержания

Упражнения

Нет содержания